Znalec Trnava

+421 (0)33 202 35 00
+421 948 428 718
info@zoznam-znalcov.sk

Trnava, známa svojou bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, je miestom, kde sa stretáva minulosť s budúcnosťou. Pre tých, ktorí sa pohybujú na trhu nehnuteľností, je dôležité mať presné a spoľahlivé informácie. Preto je tu odborník, ktorý vám môže pomôcť. 

Odborník na nehnuteľnosti v Trnave 

Profesionál v oblasti nehnuteľností v Trnave je expert so širokými vedomosťami a skúsenosťami, ktorý vám môže poskytnúť detailné a objektívne informácie o vašej nehnuteľnosti. Jeho služby sú nevyhnutné pre každého, kto sa zaoberá kúpou, predajom alebo refinancovaním nehnuteľnosti. 

odhadca nehnuteľností trnava

Cena za odborné hodnotenie: Trnava 

Cena za poskytnutie odborných informácií v Trnave môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je rozsah hodnotenia, typ nehnuteľnosti a individuálne požiadavky klienta. Je dôležité si ujasniť svoje potreby a očakávania, aby ste mohli získať presné a relevantné informácie od odborníka. 

Odhadca nehnuteľností: Trnava 

Odhadca nehnuteľností v Trnave vám môže pomôcť stanoviť reálnu hodnotu vašej nehnuteľnosti na základe aktuálnych trhových podmienok a trendov. Jeho služby sú nevyhnutné pre stanovenie správnej ceny pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti. 

Význam odborného hodnotenia 

Odborné hodnotenie nehnuteľnosti je nevyhnutné pre každú transakciu alebo rozhodnutie, ktoré sa týka nehnuteľnosti. Poskytuje detailné informácie o hodnote, stave a právnych aspektoch nehnuteľnosti, čo je dôležité pre každého zainteresovaného. 

Pri akomkoľvek obchode s nehnuteľnosťami v Trnave je dôležité mať spoľahlivého odborníka, ktorý vám môže poskytnúť potrebné informácie a poradenstvo. Jeho služby vám môžu pomôcť urobiť informované a rozumné rozhodnutia v súvislosti s vašou nehnuteľnosťou. 

 

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?

 

Znalci Trnavského kraja  vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, HLOHOVEC, PIEŠŤANY, SENICA, SKALICA, TRNAVA

 

Znalecký posudok pre Trnavu a okolie

Ak uvažujete ako banka vlastne hodnotí vašu žiadosť o hypotéku, tak pri hodnote nehnuteľnosti a výške úveru prihliada najmä na to, v akej lokalite sa nehnuteľnosť nachádza. Z toho jasne vyplýva, že lepšia lokalita znamená väčšie šance na úspech pre získaní hypotéky. Rovnako to platí pre Trnavu a jej mestské časti Modranka, Družba, Na Hlinách, Tulipán a ďalšie.

 

Znalecký posudok hodnotu predávanej nehnuteľnosti skonkretizuje a zreálni a pre banku predstavuje najdôležitejší dokument, z ktorého vychádza pri posudzovaní Vašej žiadosti o výšku hypotéky. Znalecký posudok v odvetví „Odhad hodnoty nehnuteľností“ slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a zároveň je to doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu).

 

Preto ak chcete ten najlepší znalecký posudok, vyberajte si nehnuteľnosť v dobrej lokalite a nepodceňte výber overeného znalca. Na tej správnej adrese ste práve u nás.
Vypracujeme Vám znalecký posudok pre všetky trnavské mestské časti, od severu až po juh.

Vyhotovíme pre Vás znalecký posudok na byt, rodinný dom, sklad, pozemok, priemyselnú stavbu aj iné nehnuteľnosti, a to s maximálnou profesionalitou a odbornosťou. Ohodnocovanie vykonáva odborný znalec (súdny znalec) v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. 

 

Znalecký posudok sa vypracováva súdnym znalcom pre konkrétny účel (právny úkon) a každý z týchto účelov má svoje osobitosti, resp. špecifiká, ktoré je nutné rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.:

 • dedičské konanie
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke)
 • prevod nehnuteľnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • nájom pozemkov
 • ohodnotenie zložiek podnikov
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu, prejazdu a pod.)
 • iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď..).

 

Naši znalci odborne stanovia hodnotu rôznych nehnuteľností, medzi ktoré môžu patriť:

 • rodinné domy, chaty, chalupy
 • pozemky podľa charakteru
 • byty a nebytové priestory
 • stavby a rozostavané stavby (jednoduché a drobné stavby, administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly,..)
 • areály (výrobné, poľnohospodárske,..), prevádzkové a administratívne budovy, haly a pod.
 • príslušenstvo budov (oplotenie, prípojky inžinierskych sietí, ..).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

4.7