Ako si vybrať vhodného znalca

Čo Vám musí znalec poskytnúť?

Ktorý znalec je najvhodnejší práve vo Vašom prípade?

Čo musíte vedieť o znalcoch, ak si chcete vybrať toho správneho:

  • znalec je v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony
  • je zapísaný v zozname znalcov
  • vopred Vás oboznámi s nákladmi za vypracovanie znaleckého posudku
  • dodržiava termíny, posudok vypracuje do doby požadovanej klientom
  • poskytuje klientovi poradenstvo pri odborných témach
  • obhliadku nehnuteľnosti realizuje po korektnej dohode s klientom
  • znalecký posudok vypracuje podľa požiadaviek konkrétnej banky
  • a preto banka akceptuje ním vypracované znalecké posudky
  • je aktívny v regióne kde sa má posudok realizovať
  • komunikuje s klientom jasne, zrozumiteľne a s úctou

znalec, klienti

 

4.7