Znalec Trenčín

+421 (0)32 202 35 00
+421 948 428 718
info@zoznam-znalcov.sk

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?

 

Znalci Trenčianského kraja  vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, ILAVA, MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, PARTIZÁNSKE, POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIEVIDZA, PÚCHOV, TRENČÍN

 

Znalecký posudok pre ktorúkoľvek mestskú časť v Trenčíne

Plánujete refinancovať hypotekárny úver alebo si vziať nový? Čaká Vás vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva alebo dedičské konanie? Potrebujete zapísať  rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností alebo plánujete vložiť nepeňažný vklad do spoločnosti?

Vo všetkých prípadoch budete potrebovať predložiť znalecký posudok nehnuteľnosti. Pri dedičskom konaní či rozvode  budete potrebovať znalecký posudok za účelom vysporiadania majetku a pri žiadosti o hypotéku či úver je predloženie posudku nutné z dôvodu stanovenia výšky úveru a zriadenia záložného práva. Ak ste sa rozhodli založiť spoločnosť, základné imanie môžete vytvoriť súhrnom nielen peňažných, ale aj nepeňažných vkladov. A hodnota nepeňažného vkladu sa určuje znaleckým posudkom.

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré majú vplyv na objem schváleného úveru, patrí hodnota nehnuteľnosti a tá vychádza z vypracovaného znaleckého posudku. Naši znalci Vám ho vypracujú profesionálne a rýchlo, a to nielen za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru, ale aj v ďalších prípadoch nevyhnutného ohodnotenia nehnuteľnosti. Znalci, spolupracujúci s našou spoločnosťou, sú zapísaní na zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, konkrétne v odbore Stavebníctvo a nájdete ich v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností s prideleným evidenčným číslom.

Aké podklady sú potrebné na vypracovanie znaleckého posudku?

Aby mohol znalec odviesť svoju prácu, bude potrebovať samozrejme sprístupniť nehnuteľnosť za účelom obhliadky, ale zároveň bude potrebovať aj niekoľko podkladov, ktoré sa líšia od typu oceňovanej nehnuteľnosti. Aby ste nemuseli strácať čas hľadaním čo všetko je potrebné predložiť, ponúkame Vám jednoduchý prehľad:

Pre ocenenie bytu je potrebné dodať:

  • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
  • kópia z katastrálnej mapy
  • pôdorys bytu
  • doklad o nadobudnutí bytu (napríklad kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
  • doklad o veku (na základe potvrdenia od správcu domu)

Pre ocenenie rodinného domu (chaty):

  • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
  • kópia z katastrálnej mapy
  • geometrický plán ak sa jedná o rozostavanú stavbu
  • doklad o veku (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie)
  • projektová dokumentácia

Nechajte si vypracovať kvalitný znalecký posudok priamo od nás. Na mestskej časti záleží, preto nepodceňujte výber znalca, ktorý vie, že poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti.

Spracujeme znalecké posudky všetkých mestských častí Trenčína: Stred, Sever, Západ aj Juh.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

4.7