Znalec Prešov

+421 (0)51 202 35 00
+421 948 428 718
info@zoznam-znalcov.sk

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?

 

Znalci Prešovského kraja  vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch: BARDEJOV, HUMENNÉ, KEŽMAROK, LEVOČA, MEDZILABORCE, POPRAD, PREŠOV, SABINOV, SNINA, STARÁ, ĽUBOVŇA, STROPKOV, SVIDNÍK, VRANOV NAD TOPĽOU

 

Neviete, či cena nehnuteľnosti, ktorú plánujete v Prešove kúpiť alebo predať je vysoká alebo nízka? Nechcete preplatiť, ale ani predať pod cenu?

Znalecký posudok jednoznačne pomôže. Kúpna cena je vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak však kúpu nehnuteľnosti financujete napríklad prostredníctvom hypotekárneho úveru, vašu banku bude zaujímať skutočná hodnota danej nehnuteľnosti a tu už dohoda nestačí.

Na rad prichádza znalec a jeho znalecký posudok, ktorý je pri hypotéke jednou z najdôležitejších podmienok získania úveru a najmä určenia jeho výšky.  Zo znaleckého posudku banka vychádza pri určení akceptovanej výšky úveru.  Odborný znalecký posudok stanoví hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a tiež všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita).

 

Okrem iných má znalecký posudok hlavne tieto dve základné úlohy – slúži ako podklad:

 

  1. pre banku pri výške hypotekárneho úveru
  2. pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

 

Poloha a lokalita – to sú najdôležitejšie faktory pri určení hodnoty nehnuteľnosti

Je rozdiel či sa predmetná nehnuteľnosť nachádza v centre Prešova alebo na sídlisku Sekčov. Rovnako je rozdiel či sa daná nehnuteľnosť nachádza v časti Rúrky, za Kalváriou, Šidlovec alebo Kúty.  Preto je veľmi dôležité ešte pred kúpou, hlavne pri náročnejších stavbách, prizvať stavebného odborníka, ktorý odhalí možné nedokonalosti a stavebné chyby. A je tu ešte ďalšia skutočnosť, prečo je aktuálny znalecký posudok taký potrebný. Na hodnotu nehnuteľnosti vplýva neustále množstvo faktorov a preto znalecký posudok spred piatich rokov nebude zodpovedať aktuálnemu stavu nehnuteľnosti v čase, kedy ju plánujete kúpiť.

Metódy, ktoré využíva znalec pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti.

Znalec nehnuteľnosti používa na stanovenie hodnoty zvyčajne jednu z troch metód. Vyberá ju na základe účelu znaleckého posudku.

  1. porovnávacia metóda – znalec určí hodnotu nehnuteľnosti tak, že ich porovná s aktuálnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite, a to na základe preskúmateľných údajov (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná) Táto metóda má svoje slabiny, ktorými sú neprístupnosť týchto dát a zmlúv pre potreby vypracovania posudku.
  2. kombinovaná metóda– sa používa v prípade, ak má nehnuteľnosť schopnosť prinášať výnos (napr. ju majiteľ ďalej prenajíma alebo v priestoroch sídli firma) 
  3. metóda polohovej diferenciácie– najpoužívanejšia metóda odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Dá sa použiť na akúkoľvek nehnuteľnosť, pretože vychádza z jej technickej hodnoty.. Vychádza z viacerých kritérií ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti a znalec pri nej určí náklady, výnosy, mieru výnosnosti a čistý ročný výnos.

 

Čo musí obsahovať znalecký posudok?

 

Znalecký posudok obsahuje niekoľko dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru.

  • Samotný znalecký posudok obsahuje všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty. Konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti.
  • Výpis z listu vlastníctva a kópiu mapy z katastrálneho portálu
  • Nadobúdacie dokumenty aktuálnych majiteľov nehnuteľnosti(kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
  • Pôdorysný náčrt nehnuteľnosti s presnou výmerou
  • Fotografickú dokumentáciu nehnuteľnosti, ktorú vyhotoví znalec.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

4.7