Znalec Košice

+421 (0)55 202 35 00
+421 948 428 718
info@zoznam-znalcov.sk

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?

 

Znalci Košického kraja  vypracovávajú znalecké posudky v týchto okresoch:  Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

 

Neviete, či cena nehnuteľnosti, ktorú plánujete v Košiciach kúpiť alebo predať je vysoká alebo nízka?

Nechcete preplatiť, ale ani predať pod cenu?

Znalecký posudok jednoznačne pomôže. Kúpna cena je vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak však kúpu nehnuteľnosti financujete napríklad prostredníctvom hypotekárneho úveru, vašu banku bude zaujímať skutočná hodnota danej nehnuteľnosti a tu už dohoda nestačí.

Na rad prichádza znalec a jeho znalecký posudok a ak je celá vec spojená s poskytnutím hypotéky, je to najdôležitejšia podmienka pre získanie úveru a najmä určenia jeho výšky.  Odborný znalecký posudok stanoví hodnotu nehnuteľnosti na základe výpočtu technickej hodnoty (stav nehnuteľnosti) a tiež všeobecnej hodnoty (poloha a lokalita).

Znalecký posudok môže vypracovať len znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Znalecký posudok má dve základné úlohy. Slúži ako podklad:

 

  1. pre banku pri výške hypotekárneho úveru
  2. pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľnosti

 

Poloha a lokalita je najdôležitejší faktor pri určení hodnoty nehnuteľnosti

Je rozdiel či sa predmetná nehnuteľnosť nachádza na Pereši alebo na sídlisku Ťahanovce, Nad jazerom, KVP či na Luníku. Preto je veľmi dôležité ešte pred kúpou, hlavne pri náročnejších stavbách, prizvať stavebného odborníka, ktorý odhalí možné nedokonalosti a stavebné chyby. A je tu ešte ďalšia skutočnosť, prečo je aktuálny znalecký posudok taký potrebný. Na hodnotu nehnuteľnosti vplýva neustále množstvo faktorov a preto znalecký posudok spred piatich rokov nebude zodpovedať aktuálnemu stavu nehnuteľnosti v čase, kedy ju plánujete kúpiť.

Metódy, ktoré využíva znalec pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti.

Znalec nehnuteľnosti používa na stanovenie hodnoty zvyčajne jednu z troch metód. Vyberá ju na základe účelu znaleckého posudku.

  1. porovnávacia metóda – znalec určí hodnotu nehnuteľnosti tak, že ich porovná s aktuálnou hodnotou podobných nehnuteľností v lokalite, a to na základe preskúmateľných údajov (podobná rozloha bytu, vybavenie bytu, vek a suma, za ktorú bola nehnuteľnosť predaná) Táto metóda má svoje slabiny, ktorými sú neprístupnosť týchto dát a zmlúv pre potreby vypracovania posudku.
  1. kombinovaná metóda– sa používa v prípade, ak má nehnuteľnosť schopnosť prinášať výnos (napr. ju majiteľ ďalej prenajíma alebo v priestoroch sídli firma) 
  2. metóda polohovej diferenciácie– najpoužívanejšia metóda odhadu hodnoty nehnuteľnosti. Dá sa použiť na akúkoľvek nehnuteľnosť, pretože vychádza z jej technickej hodnoty.. Vychádza z viacerých kritérií ako je poloha bytu, lokalita, občianska vybavenosť a technický stav nehnuteľnosti a znalec pri nej určí náklady, výnosy, mieru výnosnosti a čistý ročný výnos.

 

Znalecký posudok obsahuje niekoľko dôležitých dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru.

 

  • Samotný posudok obsahuje všeobecné údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti, výpočet technickej hodnoty a stanovenie všeobecnej hodnoty. Konečná všeobecná hodnota nehnuteľnosti je finálna hodnota nehnuteľnosti.
  • Výpis z listu vlastníctva a kópia mapy z katastrálneho portálu.
  • Nadobúdacie dokumenty aktuálnych majiteľov nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.).
  • Pôdorysný náčrt nehnuteľnosti s presnou výmerou.
  • Fotografická dokumentácia nehnuteľnosti.

 

Aj pre Košičanov máme pripravený rýchly a kvalitný servis, ktorého výsledkom je odborný znalecký posudok. Neváhajte sa na nás obrátiť.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

4.7